Spende für Flüchtlingsarbeit

cath.ch / kath.ch / catt.ch

Contact details
Bitte senden Sie mir eine Spendenbescheinigung
Szczegóły płatności
Kliknij przycisk poniżej, aby zakończyć płatność za pomocą PostFinance

Bezpieczne połączenie z 256-bitowym SSL

Oparte na Payrexx